Informasi

SELAMAT DATANG KE SISTEM ESTAFF
Modul
1.Kehadiran
2. Cuti
3. Kursus/Tugas Luar
4.Tuntutan Lebih Masa
5.Tuntutan Elaun Perjalanan
6. Kenderaan
7. Perubatan

LOGIN DAN KATALALUAN
Sila login ke sistem dengan menggunakan no mykad (tanpa - ) dan katalaluan asas "abc123"

MAKLUMAN PENTING
1. Sila kemaskini ALASAN KEHADIRAN INDIVIDU bagi mengelakkan tindakan diambil.

2. Penggunan permohonan kursus/ tugas luar adalah perlu melalui eStaff bagi tujuan rekod kehadiran. Sila kemukakan surat / memo arahan bertugas kepada penyokong kursus sebagai bukti. Bagi tujuan tuntutan, pengisian Borang Kerja Luar Rasmi (Biru/Kuning) masih digunapakai.

3. Bagi prosedur sokongan dan kelulusan cuti sakit menggunakan eStaff, pemohon hendaklah mengisi permohonan cuti sakit dengan memasukkan nama klinik dan no. rujukan sakit pada ruangan catatan dalam eStaff. Sila pastikan sijil cuti sakit ORIGINAL DISAHKAN oleh Dekan/Pengurus/Ketua Jabatan sebelum menghantar ke JSM untuk rekod dalam tempoh 3 HARI BEKERJA selepas kembali bertugas.

4. Makluman Tambahbaik Penggunaan permohonan Kursus/Tugas Luar dan Kenderaan melalui eSTAFF. Mulai 1 September 2018, Kakitangan perlu memuatnaik (upload) memo/surat arahan bagi Kursus/Tugas Luar yang dipohon.

ADUAN SISTEM
Sebarang Aduan dan komen mengenai Sistem e-STAFF hendaklah menggunakan menu ADUAN yang disediakan. Maklumbalas dan jawapan ADUAN akan dijawab dan dihantar ke emel tuan/puan.